Yhdistyksemme

Linkkejä

Yhdistys on Tehy ry:n jäsen.

Jäsenet ovat terveys- tai sosiaalialan ammatillisen tutkinnon suorittaneita.

Tarkoituksena on toimia jäsenten ammatillisena etujärjestönä ja edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta.

Tehyn Uudenmaan yksityisen suun terveydenhuollon ammattiosasto 122

Ammattiosastoomme kuuluu reilun 130 työnantajan palveluksessa olevaa Tehyläistä ammattihenkilöä Uudenmaan yksityisissä hammashoitoyksiköissä. Jäseniä on reilu 400.

Ammattiosastomme tarkoituksena on huolehtia jäsenten edunvalvonnasta, järjestää koulutuksia ja virkistystoimintaa sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ao:n hallitus kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Kaikki ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita vuosittain kevät- ja syyskokoukseen (vuosittain maaliskuussa ja marraskuussa).

Ammattiosasto tarjoaa jäsenilleen vuosittain retkiä/teatterimatkoja ja asiapitoisia jäseniltoja.

Ammattia tukevaan opiskeluun voit hakea ammattiosastolta apurahaa 85 euroa vuosittain.