Yksityisen terveyspalvelualan työtaistelutoimenpiteet

28.5.2024

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen (TPTES) työehtosopimusneuvottelut eivät etene ja neuvotteluja vaikeuttavat eriävät näkemykset palkankorotusten tasosta. Työnantajan ehdottama palkankorotusesitys on kestämätön. Neuvotteluja vauhdittaakseen Tehy, SuPer ja ERTO ovat julistaneet työtaistelutoimenpiteitä.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto (TPTES)

Tehy, SuPer ja Erto ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudattaville työpaikoille Mehiläinen-, Terveystalo- ja Pihlajalinna-konserneissa sekä Oral Hammaslääkärit Oy:ssä. Kiellon ulkopuolelle jäävät Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikat, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy sekä Dextra Lapsettomuusklinikka Oy.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 27.5.2024 klo 15.00 ja päättyy maanantaina 10.6.2024 klo 15.00.

 

Ylityökiellon aikana tehyläiset noudattavat säännöllistä työaikaa, eivätkä tee yli- tai lisätyötä. Ylityökieltoon on liitetty myös vuoronvaihtokielto. Vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että työtä tehdään suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti eikä työvuoroja vaihdeta mistään syystä.

 

Tilapäisen siirron kielto (TPTES)

Tehy, SuPer ja Erto ovat julistaneet tilapäisen siirron kiellon terveyspalvelualan työehtosopimusta noudattaville työpaikoille Mehiläinen-, Terveystalo- ja Pihlajalinna-konserneissa sekä Oral Hammaslääkärit Oy:ssä. Kiellon ulkopuolelle jäävät Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikat, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy sekä Dextra Lapsettomuusklinikka Oy.

 

Tilapäisen siirron kielto alkaa maanantaina 27.5.2024 klo 15.00 ja päättyy maanantaina 10.6.2024 klo 15.00.

 

Tilapäisen siirron kiellon aikana työnantaja ei saa siirtää tehyläisiä omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. 

Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten.

Tilapäisen siirron kiellon aikana tehyläiset eivät kieltäydy työstä, vaan työskentelevät normaalisti omassa työskentelypaikassa vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti.

 

Lisätietoja työtaistelutoimenpiteistä löydät: 

https://www.tehy.fi/fi/tehyssa-nyt/neuvottelukierros#tptestyotaistelu

Lisätietoja saat tarvittaessa myös Tehyn asiointipalvelun kautta: https://www.tehy.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/jasenen-asiointipalvelu